Creo View

creo-view-duzo-bieli

CREO VIEW  JEST APLIKACJĄ UMOŻLIWIAJĄCĄ TWORZENIE  WIZUALIZACJI, DZIĘKI CZEMU MODELE – ZŁOŻENIA,  RYSUNKI, DOKUMENTY – DOSTARCZANE SĄ DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH BEZ POTRZEBY POSIADANIA RODZIMYCH APLIKACJI.  OGROMNA SKALOWALNOŚĆ CREO VIEW  DOSTARCZA PEŁEN ZAKRES WIZUALIZACJI – OD PROSTYCH MODELI DO DUŻYCH ZESPOŁÓW ZŁOŻONYCH NAWET Z MILIONA CZĘŚCI.

Aplikacja posiada szereg narzędzi dostosowanych do konkretnych wymagań różnych użytkowników, które w znaczący sposób ułatwiają pracę. Narzędzia do nanoszenia komentarzy i uwag, przyspieszają śledzenie zmian w projektach, bez uciążliwej  konieczności konwertowania danych między różnymi aplikacjami.

 

Dodatkowe moduły w Creo View rozszerzają jego możliwości, dzięki czemu można elastycznie dostosować jego środowisko do specyficznych wymagań przedsiębiorstwa. Powszechny, zgodny interfejs użytkownika  , który obsługuje dane definiujące produkt w różnych działach przedsiębiorstwa zdecydowanie obniża koszty związane  z zakupem osobnego oprogramowania.

Creo View MCAD i jego możliwości.

Creo View  – aplikacja mobilna

Wprowadzenie do Creo View ECAD 

Creo View ECAD w akcji!

Łatwa przeglądarka o dużej mocy. 

 

Prosty w użyciu i intuicyjny interfejs użytkownika umożliwia wizualizacje modeli, dokumentów i obrazów w spójnym środowisku w całym przedsiębiorstwie.

 

• Przyjazny, oparty na zadaniach interfejs użytkownika z funkcją cofnij/ powtórz

• Przeglądanie opisanych, skomplikowanych projektów z systemów Creo i CATIA ( za pomocą opcjonalnych adapterów)

• Wspomaga szeroki zakres modeli 3D, rysunków 2D i pliki graficzne w formatach żródłowych

• Wspomaga ( za pomocą opcjonalnych adapterów) wszystkie główne formaty MCAD również CADD5, CATIA V4, CATIA V5, NX, I-DEAS, Solidworks, Microstation (DGN) and Autdesk Inventor.

• Wizualna integracja formatów ECAD i MCAD wymiana informacji za pomocą tego samego doświadczenia użytkownika ( wymaga posiadania Creo View ECAD)

• Obsługuje standardy STEP AP203 i AP214 dla przepływu informacji dotyczących struktury i geometrii.

• Uwzględnia metadane i notatki w celu szybkiego dostarczenia informacji użytkownikom.

• Łatwe tworzenie widoków rozstrzelonych produktów

 

Efektywne tworzenie notatek

 

Zgłoszenie podatności na błąd, wykluczenie nieefektywnego nanoszenia adnotacji na wydrukach za pomocą opartego na www narzędzia nanoszenia poprawek i ich dystrybucji.

 

• Pełny zestaw narzędzi do tworzenia notatek na modelach 3D, rysunkach 2D, wszelkich obrazach i dokumentach

• Zarządzanie wielokrotnymi adnotacjami

• Dystrybucja adnotacji na obszarze całego przedsiębiorstwa

 

Filtrowanie obrazów

 

Dla skomplikowanych zapytań możliwość definiowania określonych lokalizacji np. w zespole w celu zredukowania informacji potrzebnych do odnalezienia komponentu w modelu.

 

• Zapytania dotyczące wyglądu produktów np. materiał czy kolor

• Zapytania dotyczące lokalizacji produktu (np. znajdź części znajdujące się w odległości 20 mm od danej części)

• Szukaj właściwości produktów lub komponentów na podstawie wielu kryteriów

• Wyróżnianie za pomocą koloru komponentów o danych właściwościach lub określonej lokalizacji

• W złożeniach graficznych możliwość nawigacji i selekcji

• Interaktywne graficzne definiowanie poszukiwanych wartości

 

Wizualizacja w systemie PLM

 

Jako zintegrowana część Systemu Rozwoju Produktu Creo View MCAD umożliwia wizualizację cyfrowych danych w różnych aplikacjach PTC rówież w Windchill PDMLink i Windchill ProjectLink. Creo View MCAD jest również zintegrowany z innymi systemami PLM, więc może wyświetlać projekty bazujące na innych systemach CAD i innych formatów jak również ułatwić współpracę nad projektami elektromechanicznymi.

 

• Umieszczanie notatek i oznaczeń na widokach

• Możliwość osadzania wizualizacji w dokumentach Arbortext

•Możliwość umieszania znaków wodnych, aby zapobiec niekontrolowanemu wyciekowi informacji

• Dynamiczne wklejanie do Creo View MCAD z Windchilla

Kluczowe korzyści

 

Usprawnienie procesu projektowania

 

Oferując uniwersalny podgląd, narzędzia do nanoszenia komentarzy i uwag jak również wiodącą na rynku wydajność, Creo View MCAD przyspiesza śledzenie zmian nanoszonych na projekt podczas całego procesu powstawania produktu. Teraz wszyscy zainteresowani bez względu na położenie geograficzne mogą być zaangażowani w proces tworzenia. Dzięki ultra skalowalności Creo View MCAD dostarcza pełen zakres wizualizacji – od prostych modeli CAD do dużych modeli cyfrowych złożonych nawet z miliona części.

 

Zmniejszenie nakładów na infrastrukturę IT

 

Posiadanie jednego narzędzia do wizualizacji danych z wielu źródeł obniża wymagania stawiane przed działem IT. Powszechny, zgodny interfejs użytkownika , który obsługuje dane definiujące produkt na w różnych działach przedsiębiorstwa zdecydowanie obniża koszty związane z zakupem osobnego oprogramowania, obsługi technicznej i szkoleń. Eliminacja możliwości ingerencji w dane pozwala na zmniejszenie ilości danych i zwiększa wydajność.

 

Zwiększona wydajność

 

Umożliwienie inżynierom dzielenia się wizualizacjami na każdym etapie projektu i jednoczesne dostarczanie im dokładnego wymiarowania nie tylko usprawnia proces tworzenia, ale w wielu wypadkach obniża również koszty. Zwiększenie kontroli i bezpieczeństwa Creo View MCAD posiada możliwość umieszczania znaków wodnych na wszelkich dokumentach, rysunkach i modelach w celu zabezpieczenia ważnych informacji podczas współpracy.

Opcjonalne rozszerzenia Creo View

 

Creo View Interface for JT Zapewnia import i export rodzimych danych z formatu JT

 

 

Creo View Toolkits (Web, Java, Office) Bogaty zbiór narzędzi programistycznych do tworzenia interaktywnych stron www, wizualizacji, możliwość wykorzystania technologii Creo View w aplikacjach Microsoft np. Power Point

 

 

Creo View PDF Review Pełna współpraca nad dokumentacją z możliwościami nanoszenia notatek, znaków wodnych

 

Creo View Design Check Interaktywne narzędzie umożliwiające szybką, cyfrową weryfikację projektu zawartego w oryginalnym modelu 3D.

 

 

Creo View Interference Analysis Możliwość odnalezienia wszelkich kolizji we wczesnym etapie tworzenia produktu

 

Creo View Animator Wysoka jakość animacji modeli cyfrowych

 

 

Creo View Massive Assemblies Rozszerzenie możliwości Creo View MCAD służące do obsługi bardzo dużych zespołów

 

 

Creo View Adapters Możliwość wyświetlania rodzimych danych MCAD w lekkim formacie Creo View MCAD

Komplet rozwiązań do projektowania na jednej, zintegrowanej platformie.

 

Firmy konstrukcyjne oraz przedsiębiorstwa produkcyjne stoją przed ogromną presją modernizacji swoich produktów w coraz krótszym czasie bez uszczerbku na jakości czy innowacji. W procesie tym uczestniczy wiele osób: specjaliści od marketingu, projektanci przemysłowi, inżynierowie, analitycy, menedżerowie, serwisanci i wielu innych. Każdy z nich potrzebuje narzędzi do projektowania skomponowanych dla jego indywidualnych potrzeb, ale również jak najlepiej współpracujących ze sobą w celu zmaksymalizowania wydajności i zminimalizowania czasu powstawania produktów.

 

Creo gwarantuje wszystkim zaangażowanym w proces współpracującym – odpowiednie narzędzia potrzebne do stworzenia projektów najlepszej jakości w jak najkrótszym czasie. Nieograniczone możliwości Creo pozwalają na dodawanie nowych użytkowników, nowych aplikacji, rozszerzanie możliwości wraz ze wzrostem potrzeb przedsiębiorstwa.

 

PTC, oprogramowanie 3D CAD może współpracować z różnymi innymi systemami skomponowanymi napotrzeby systemu rozwoju produktu również z systemem Windchill służącym do zarządzania wszelkimi procesami, Mathcad – do tworzenia inżynierskich arkuszy kalkulacyjnych, czy Arbortext – dla dynamicznego przepływu informacji.