Link-it

Print-It jest łatwym w użyciu narzędziem drukowania i konwersji dla rysunków CAD. Print-It automatyzuje eksport do formatów pdf, dwg i dxf oraz wydruki bezpośrednio na drukarkę lub ploter. Ponadto Print-It można łatwo konfigurować do przeprowadzania bardzo zaawansowanych publikacji dokumentów technicznych. Print-It może być uruchomiony w trybie Single i Multi mode. Tryb Single mode jest łatwym i szybkim narzędziem do publikowania bieżącego rysunku CAD zgodnie z zasadami przyjętymi w danym zakładzie. Tryb Multi mode publikuje w jednym ruchu cały pakiet rysunków związanych z danym projektem lub konfiguracją produktu.

Drive-It jest łatwym w użyciu konfiguratorem produktów. Drive-It wypełnia lukę pomiędzy sprzedażą a procesem projektowym poprzez wprowadzenie prostego interfejsu konfiguracyjnego. Wielką zaletą Drive-It nad innym inżynierskim oprogramowaniem jest fakt, że Drive-It nie wymaga drogiego programowania lub kosztownej indywidualizacji. Reguły konfiguracji produktu są umieszczane w skryptach konfiguracyjnych. Skrypt definiuje wygląd interfejsu użytkownika związanego z modelem CAD. Jednakże konfigurator Drive-It może być użyty zarówno w sesji CAD, jak i jako odrębna aplikacja.

Proper-It jest łatwym w użyciu narzędziem do zarządzania parametrami systemu CAD. Interfejs użytkownika jest formularzem parametrycznym, który może być dowolnie konfigurowany w celu dostosowania do standardów firmy i jej sposobu pracy. Proper-It pomaga użytkownikom uniknąć błędów i stosować terminologię charakterystyczną dla danej firmy. Atrybuty używane są głównie w celu:

Współdzielenia opisowych informacji o produkcie

Identyfikacji produktu

Systematyzowania dokumentów w kategoriach

Współdzielenia informacji o historii zmian wersji

Bom-It automatyzuje przepływ zestawienia części z aplikacji CAD do innych systemów w firmie. Bom-It jest elastyczny i pozwala na przeprowadzanie testów, poprawek i innych operacji zapewniających utrzymanie jakości eksportu. Bom-It pomaga w zapewnieniu integralnoœci danych w różnych systemach i wypełnia lukę pomiędzy operacjami inżynierskimi i operacjami na procesie, takimi jak tworzenie dokumentacji, wytwarzanie i montaż.

Proper-It – cechy i funkcje:

 • Konfigurowalny interfejs użytkownika dla trybów części, zespołu i rysunku.
 • Obsługa wielu języków
 • Typy pól: Zaawansowane własności definicji pól:
 • Funkcje indywidualne połączone z menu lub wprowadzaniem danych do pól
 • Wbudowany generator kodów nazw dla pojedynczych lub wielokrotnych serii
 • Automatyczna aktualizacja własności materiałowych
 • Definicja masy: obliczana przez system lub przypisywana przez użytkownika
 • query: wartość wprow. z klawiatury
 • menu: wartość wprow. z klawiatury lub wybór z predefinowanego menu menu2: wyświetla opis opcji w menu i aktualną wartość w oddzielnych polach
 • show: zablokowane pole wyświetlające wartość
 • check box: wybór lub rezygnacja z opcji
 • Zablokowane / odblokowane
 • Włączone / wyłączone
 • Widoczne / ukryte
 • Maks. liczba znaków
 • Minim. liczba znaków
 • Wymuszone duże litery / małe litery
 • Różne formaty numeryczne
 • Wprowadzanie dzisiejszej daty

Proper-It – cechy i funkcje:

 • Biblioteka kolorów wg kodów RAL
 • Automatyczna aktualizacja kolorów wg wybranego kodu RAL
 • Tabela historii zmian projektu
 • Tabela rysunków powiązanych z danym modelem 
 • Wybór znaków specjalnych z menu kontekstowego
 • Funkcja “kopiuj i wklej”
 • Kopiowanie atrybutów z modelu 3D do rysunku
 • Kopiowanie atrybutów z rysunku do modelu 3D
 • Zmiana nazw atrybutów (dla starszych obiektów)
 • Automatyczne tworzenie nieistniejących atrybutów
 • Automatyczne desygnowanie atrybutów do Pro/INTRALINKa Automatyczne nazewnictwo w systemie CAD
 • Wprowadzanie atrybutów modeli 3D także w trybie rysunku
 • Transfer danych bezpośrednio z systemu CAD do MS Word i MS Excel
 • Uruchamianie makr dla dokumentów CAD (stworzonych za pomocą języka programowania specyficznego dla danego programu CAD)
 • Uruchamianie makr VB dla dokumentów MS Excel i MS Word
 • Tworzenie plików ASCII lub XML do eksportowania danych do innych systemów
 • Uruchamianie zewnętrznych aplikacji
 • Transferowanie danych zewnętrznych do rysunku lub modelu CAD.

Funkcje standardowe:

 • Wyświetlanie rysunków do sprawdzenia
 • Tworzenie plików PDF, DXF i DWG i zapisywanie ich w wybranym folderze Drukowanie do plotera – ustawienia plotera mogą być definiowane odrębnie dla każdego rozmiaru arkusza

Funkcje zaawansowane:

 • Nazywanie plików z użyciem rewizji lub dowolnego innego atrybutu modelu lub rysunku
 • Łączenie kilku formatów w trakcie jednej publikacji
 • Tworzenie pliku dxf do cięcia blach z geometrii 3D (Pro/ENGINEER)
 •  Eksport geometrii 3D związanej z publikowanym rysunkiem
 • Kontrola i sprawdzanie poprawności atrybutów rysunku CAD lub związanego modelu 3D przed opublikowaniem
 • Automatyczna publikacja do folderu archiwalnego
 • Uruchamianie makr dla rysunków CAD

Cechy ogólne

 • Eksport plików PDF, DXF i DWG do folderu zdefiniowanego przez u¿ytkownika
 • Eksport wielu arkuszy do jednego pliku PDF
 • Wydruk na drukarce z użyciem wspólnych lub odrębnych ustawień dla różnych formatów
 • Definiowanie liczby arkuszy: aktywny, pierwszy lub wszystkie arkusze Obsługa wielu języków

Funkcje trybu Single

 • Automatyczny wybór aktywnego rysunku
 • Automatyczy wybór wszystkich rysunków związanych z aktywnym modelem 3D (części lub zespół)

Funkcje trybu Multi

 • Narzędzia sortowania i filtrowania listy wydruku
 • Ponowne załadowanie ostatniej konfiguracji listy wydruku
 • Zapisanie i wczytanie dowolnej konfiguracji listy wydruku
 • Wczytywanie rysunków ze wskazanego folderu lub także z podfolderów do wydruku
 • Wczytywanie rysunków z pliku tekstowego do listy wydruku
 • Wczytywanie rysunków związanych z aktywnym zespołem i jego komponentami do listy wydruku
 • Wczytywanie rysunków z przestrzeni roboczej systemu Pro/INTRALINK do listy wydruku (Pro/ENGINEER)

Użytkowanie.

Po zdefiniowaniu konfiguracji, inżynierowie mogą konfigurować nowo projektowane wyroby w kilka minut. Znacznie przyspiesza to proces sprzedaży i eliminuje błędy popełniane podczas ręcznej konfiguracji. Wartości parametrów do konfigurowania produktów mogą być przechowywane w bibliotece i wykorzystywane w dowolnym momencie.

Moduły. Ta wyjątkowa technika pozwala inżynierom podzielić konfigurator na moduły. Umożliwia to obsługę nawet największych zespołów 3D, zawierających tysiące parametrów sterujących. Drive-It łączy automatycznie wszystkie skrypty w modułach w jednym interfejsie użytkownika. Cały modułowy produkt może być konfigurowany w jednym kroku.

Zalety dla produkcji. Gdy skonfigurowany jest nowy produkt, istnieje potrzeba aktualizowania ogromnej liczby dokumentacji, danych parametrycznych i struktur produktu w innych systemach powiązanych z wyrobem. Wbudowana integracja z aplikacji Link-It umożliwia zautomatyzowanie całego procesu projektowego od sprzeda¿y do produkcji, co procentuje ogromną oszczędnością czasu dla firm, które muszą wykonywać wiele wariantów wyrobów.

Funkcje

Pobieranie zestawienia części z dokumentów CAD

Filtrowanie pobranej listy według predefiniowanych reguł

Tworzenie różnych zestawień według różnych metod filtrowania

Sprawdzanie, czy zdefiniowane są wszystkie konieczne dane dla wszystkich komponentów

Automatyczne poprawianie sprzecznych lub brakujących informacji

Komunikacja za pomocą okienek i log w w przypadku wystąpienia błędu

Zapisywanie filtrowanej listy do dowolnego tekstowego formatu

Uruchamianie zewnętrznych aplikacji

Transfer filtrowanej listy bezpośrednio do dokumentów MS Word lub MS Excel

Uruchamianie makr VB dla dokumentów MS Office