Szkolenia

Skutecznie szkolimy pracowników

Szkolenia stanowią jeden z najważniejszych elementów wdrożenia każdego zaawansowanego systemu informatycznego. Aby w pełni móc wykorzystywać możliwości naszego oprogramowania proponujemy dobrany indywidualnie do Państwa potrzeb pakiet treningowy, który znacznie ułatwi i przyspieszy wdrożenie oprogramowania.

 

Econocap Polska posiada certyfikat Authorized Training Partner, który potwierdza spełnienie wszystkich wymogów,  aby dobrze służyć naszym klientom wiedzą i umiejętnościami.  Firma PTC wymaga od swoich partnerów najwyższego standardu prowadzenia szkoleń. Dlatego właśnie szkolenia przez nas prowadzone są tak skuteczne, a zdobyte w ten sposób kwalifikacje przekładają się na wzrost rentowności firmy.

SZKOLENIA CREO (Pro/ENGINEER)

SZKOLENIA CREO - POZIOM EKSPERCKI

SZKOLENIA WINDCHILL i MOLDEX

Wprowadzenie do systemu CREO (Pro/ENGINEER) - 5 dni
Wprowadzenie do systemu CREO

Zrozumienie pojęć w CREO

Interfejs programu

Metody wyboru geometrii, cech, modeli

Edycja geometrii, cech, modeli

Narzędzia szkicownika

Szkicowanie cech podstawowej geometrii

Tworzenie cech bazowych: płaszczyzny, osie itp.

Tworzenie cech: Extrude, Revolve, Ribs

Tworzenie cech: Sweep, Blend

Tworzenie cech: Hole, Shell, Draft

Tworzenie cech: Round, Chamfer

Narzędzia kopiowania i powielania

Analiza modeli

Tworzenie zespołów przy użyciu więzów statycznych i kinematycznych

Zarządzanie zespołami za pomocą stylów i stanów reprezentacji

Podstawy dokumentacji rysunkowej

Zależności typu rodzic – dziecko

Udoskonalanie modeli przy użyciu relacji, parametrów itp.

Eliminowanie błędów regeneracji i narzędzia do rozwiązywania problemów

Dokumentacja rysunkowa w CREO (Pro/ENGINEER) - 3 dni
Wprowadzenie do rysunków

Tworzenie nowych rysunków

Tworzenie widoków rysunkowych

Dodawanie wymiarów

Dodawanie notatek

Tolerancje wymiarowe i geometryczne

Symbole graficzne i inne znaki

Użycie warstw w rysunkach

Tworzenie tabel

Tworzenie tabel raportujących

Tworzenie formatów rysunkowych

Tworzenie szablonów rysunkowych

Konfiguracja środowiska rysunku

Zarządzanie dużymi rysunkami

Modelowanie elementów z blachy w CREO (Pro/ENGINEER) - 2 dni
Wprowadzenie do projektowania części z blach

Budowanie geometrii z blachy

Tworzenie ścian podstawowych

Tworzenie ścian drugorzędnych

Zaginanie i rozwijanie części blaszanych

Cechy umożliwiające formowanie materiału

Modyfikowanie modelu blaszanego

Środowisko i opcje w module Sheetmetal

Dokumentacja rysunkowa w module Sheetmetal

Projektowanie mechanizmów w CREO (Pro/ENGINEER) – 1 dzień
Wprowadzenie do procesu definiowania mechanizmów

Tworzenie mechanizmów przy użyciu par kinematycznych

Konfiguracja ruchu i jego analiza

Definiowanie analiz kinematycznych

Ocena rezultatów analizy

Modelowanie z wykorzystaniem cech analiz w CREO (Pro/ENGINEER) – 1 dzień
Wprowadzenie do procesu modelowania w oparciu o relacje

Tworzenie cech pomiarowych

Tworzenie cech właściwości modelu

Tworzenie cech analizujących model

Tworzenie własnych analiz modelu

Studium optymalizacji i wykonalności modelu

Modelowanie powierzchni z danych skanowanych w CREO (Pro/ENGINEER) – 3 dni
Wprowadzenie do inżynierii odwrotnej

Importowanie i edytowanie danych w postaci punktów

Tworzenie i edycja modelu fasetkowego

Tworzenie i edycja krzywych

Tworzenie i edycja powierzchni

Narzędzie ,,Auto Surface’’

Zaawansowane modelowanie części w CREO (Pro/ENGINEER) - 3 dni
Zaawansowane metody wyboru geometrii

Zaawansowane cechy bazowe

Zaawansowane narzędzia szkicownika

Zaawansowane tworzenie cechy Hole

Zaawansowane tworzenie cech: Draft, Rib

Zaawansowane tworzenie cechy Shell

Zaawansowane tworzenie cech: Round, Chamfer

Relacje i parametry

Zaawansowane tworzenie cechy Blend

Tworzenie cechy Variable Section Sweep

Tworzenie cechy Helical Sweep

Tworzenie cechy Swept Blend

Zaawansowane warstwy

Zaawansowane zarządzanie referencjami na modelach

Tworzenie typoszeregów – Family Table

Narzędzia do wznawianie i ponownego wykorzystanie cech

Zaawansowane narzędzia do kopiowania cech

Zaawansowane narzędzia do powielania cech

Zaawansowane projektowanie zespołów w CREO (Pro/ENGINEER) - 3 dni
Zaawansowane metody wyboru komponentów

Zaawansowane więzy do tworzenia zespołów

Tworzenie i użycie interfejsów dla komponentów

Wykorzystanie biblioteki elementów złącznych

Tworzenie i użycie elastycznych komponentów

Operacje na strukturach zespołów i podzespołów

Zaawansowane cechy zespołów

Tworzenie modeli typu Shrinkwrap

Wymiana i zastępowanie komponentów w zespołach

Tworzenie uproszczonych reprezentacji

Modyfikacja uproszczonych reprezentacji

Tworzenie przekrojów, stylów wyświetlania, stanów warstw

Zaawansowane funkcje uproszczonych reprezentacji

Wykorzystanie funkcjonalności wariantów modelu

Tworzenie struktur zespołu z wykorzystaniem szkieletów

Zaawansowane modelowanie powierzchni w CREO (Pro/ENGINEER) – 3 dni
Wprowadzenie do modelowania powierzchni

Zaawansowane metody wyboru geometrii powierzchniowej

Zaawansowane cechy bazowe

Zaawansowane narzędzia szkicownika

Podstawowe narzędzia do tworzenia cech powierzchniowych

Tworzenie powierzchni z użyciem cechy Boundary Blend

Narzędzia specjalne do tworzenia cech powierzchniowych

Tworzenie powierzchni z użyciem cechy Variable Section Sweep

Tworzenie powierzchni z użyciem cechy Helical Sweep

Tworzenie powierzchni z użyciem cechy Swept Blend

Narzędzia do analizy modeli powierzchniowych – I

Narzędzia do analizy modeli powierzchniowych – II

Narzędzia typu Extend i Trim w modelach powierzchniowych

Manipulowanie powierzchniami

Tworzenie i edycja brył przy użyciu płatów powierzchni

Proces projektowy Master- Model

Interaktywne modelowanie powierzchni w CREO (Pro/ENGINEER) – 2 dni
Wprowadzenie do projektowania powierzchni swobodnych

Zrozumienie modelowania powierzchni swobodnych

Tworzenie geometrii początkowej

Udoskonalanie powierzchni modelu

Zaawansowane narzędzia i techniki do tworzenia swobodnych kształtów

Tworzenie gładkich powierzchni z użyciem swobodnych technik

Integracja cech swobodnych do geometrii bryłowej

Specjalne techniki do tworzenia szczegółowych kształtów

Tworzenie zaawansowanych, wysokiej jakości modeli powierzchniowych

Uaktualnienie do systemu CREO z wcześniejszej wersji Pro/ENGINEER - 1 dzień
Uzupełnienie w interfejsie programu

Uzupełnienie szkicownika

Udoskonalenia w modelowaniu części

Udoskonalenia w zespołach

Udoskonalenia w dokumentacji rysunkowej

Uzupełnienie w środowisku projektowania elementów blaszanych

Projektowanie form w CREO (Pro/ENGINEER) – 2 dni
Wprowadzenie do procesu definiowania wypraski

Przygotowanie modelu do procesu

Analiza geometrii modelu

Modele wypraski

Definiowanie skurczu

Opcje półproduktu

Tworzenie objętości dla wypraski

Tworzenie linii podziałowych

Automatyczne tworzenie powierzchni podziałowych

Manualne tworzenie powierzchni podziałowych

Podział objętości przez powierzchnie podziałowe

Wydzielenie komponentów z gniazda formy

Cechy wykorzystywane do tworzenia formy

Wypełnienie i otwieranie formy

Analiza i symulacja pracy mechanizmów w CREO (Pro/ENGINEER) – 1 dzień
Wprowadzenie do procesu symulowania mechanizmów

Dodawania więzów kinematycznych i elementów dynamicznych do mechanizmu

Tworzenie analiz dynamicznych

Ocena rezultatów analizy

Projekt praktyczny

Analiza wytrzymałościowa i termiczna w CREO (Pro/ENGINEER) – 5 dni
Wstęp do Creo Simulate

Podstawy teoretyczne

Przygotowanie modelu do symulacji

Analiza podstawowych definicji

Wstęp do oceny wyników

Materiały i cechy geometryczne modułu FEM

Obciążenia i utwierdzenia

Relacje między częściami, złożenia i pomiary

Siatka

Typy analizy FEM

Spiętrzenia naprężenia (niedokładność wyników)

Metody radzenia sobie z błędami

Projekt

Typy modeli do symulacji

Idealizacja modeli

Zaawansowane analizy

Analiza wpływu parametrów i optymalizacja

Frezowanie w CREO (Pro/ENGINEER) – 5 dni
Wprowadzenie do frezowanie

Tworzenie modelu na potrzeby frezowania

Konfiguracja operacji

Użycie modelu referencyjnego

Tworzenie półproduktu

Tworzenie modeli technologicznych

Tworzenie i konfiguracja maszyny obróbczej

Tworzenie i konfiguracja narzędzi technologicznych

Używania szablonów modelów technologicznych

Stosowanie parametrów obróbki

Tworzenie zabiegów frezowania czołowego

Tworzenie zabiegów frezowanie dużych objętości

Tworzenie zabiegów frezowania profilu

Tworzenie zabiegów frezowanie powierzchniowego

Zaawansowane opcje frezowania powierzchniowego

Tworzenie zabiegów frezowania zgrubnego i kształtującego

Tworzenie zabiegów frezowania wykańczającego

Tworzenie zabiegów frezowania po trajektorii

Tworzenie zabiegów wiercenia

Tworzenie zabiegów grawerowania

Stosowanie menedżera procesu

Tworzenie plików maszynowych

Toczenie w CREO (Pro/ENGINEER) – 3 dni
Wprowadzenie do obróbki toczeniem

Tworzenie modelu obróbki toczeniem

Tworzenie i konfiguracja operacji toczenia

Użycie modelu referencyjnego

Tworzenie półproduktu

Tworzenie modeli technologicznych

Tworzenie i konfiguracja maszyny obróbczej

Tworzenie i konfiguracja narzędzi technologicznych

Używania szablonów modelów technologicznych

Stosowanie parametrów obróbki

Tworzenie zabiegu toczenia typu Area

Tworzenie zabiegu toczenia typu Profile

Tworzenie zabiegu toczenia rowków

Tworzenie zabiegu toczenia gwintów

Tworzenie zabiegu toczenia otworów

Stosowanie menedżera procesu

Tworzenie plików maszynowych

Wprowadzenie do projektowania skoncentrowanego na modelu – 1 dzień
Wprowadzenie do projektowanie skoncentrowanego na modelu

Przygotowanie modelu do wstawienie cech adnotacji

Tworzenie cech adnotacji na modelu 3d

Modyfikowanie adnotacji modelu 3d

Tworzenie i edytowanie stanów modelu

Modelowanie bezpośrednie w Creo Parametric – 1 dzień
Wprowadzenie do modelowania bezpośredniego

Wybór powierzchni i kształtów

Przesunięcia geometrii

Transformacja geometrii modelu

Opcje transformacji modelu

Dołączanie I usiuwanie geometrii modelu

Zaokrąglenia i fazki

Powielenie i definiowanie symetryczności

Projektowanie instalacji rurowych w CREO (Pro/ENGINEER) – 3 dni
Wprowadzenie do środowiska rurociągu

Tworzenie struktury zespołu rurociągu

Tworzenie i konfiguracja podstawowych dróg rurociągu

Konfigurowanie i wstawiania złączek

Tworzenie modeli bryłowych rur

Zbieranie informacji o rurkach

Dokumentacja rysunkowa rurociągów

Przegląd baz danych

Konfiguracja baz rurociągów

Konfiguracja baz złączek

Katalog plików

Konfiguracja specyfikacji projektowej

Tworzenie rurociągów z importowanych schematów blokowych

Używanie w procesie projektowania Creo Schematics

Modelowanie rurociągów sterowanych schematem

Użycie danych ISOGEN PCF

Projektowanie instalacji elektrycznych w CREO (Pro/ENGINEER) - 3 dni
Wprowadzenie do procesu projektowanie instalacji

Tworzenie struktury zespołu instalacji elektrycznej

Konfiguracja środowiska w module Cabling

Tworzenie przewodów i kabli

Modyfikacja ścieżek przewodów

Tworzenie ścieżek i wykorzystanie instalacji

Tworzenie logicznych referencji

Tworzenie ścieżek przy użyciu schematów

Tworzenie komponentu wiązek i komponentów kosmetycznych

Tworzenie „płaskiego” stanu wiązek

Dokumentacja rysunkowa instalacji elektrycznych

Projekt (w oparciu o Creo Schematics)

Projekt (manualne tworzenie ścieżki)

Wprowadzenie do Creo Options Modeler – 1 dzień
Wprowadzenie do Creo Options Modeler

Tworzenie złożenie z podmienianymi częściami

Tworzenie konfiguracji dla modułów i produktów

Definiowanie opcji i wyborów

Wykorzystywanie złożeń z konfiguracją

Moduł Options Modeler z dużymi złożeniami w Windchillu

Projekt

Wprowadzenie w Creo Layout 3.0 (M020) – 1 dzień
Wprowadzenie do Layout-u

Metodologia pracy w Layoucie

Szkicowanie geometrii w Layoutcie

Edytowanie i zmiany geometrii w Layoucie

Organizowanie geometrii w Layoucie

Importowanie geometrii w Layocie

Dodawanie notatek w Layoucie

Wykorzytanie Layoutu w modelach 3d

Wprowadzenie do systemu Windchill PDMLink dla użytkowników nietechnicznych- 1 dzień
Wprowadzenie do środowiska Windchill

Znajdowanie informacji

Przeglądanie informacji

Wprowadzenie do wizualiizacji

Użycie Creo View Lite do przeglądania i opisywania informacji

Zarządzanie swoją pracą

Uczestniczenie w procesie

Wprowadzenie do systemu Windchill PDMLink dla użytkowników technicznych- 2 dni
Wprowadzenie do środowiska Windchill
Znajdowanie i przeglądanie informacji
Przeglądanie informacji przy użyciu Creo View Lite
Wprowadzenie do zarządzania strukturą produktu
Tworzenie struktury produktu
Zarządzanie strukturą produktu
Zarządzanie filtrami struktury
Zarządzanie częściami w narzędziu Product Structure Explorer
Tworzenie i zarządzanie dokumentami
Wprowadzenie do zarządzania zmianą
Inicjalizacja i implementacja zmiany
Zarządzanie swoją pracą
Wprowadzenie do systemu Windchill ProjectLink 10.2- 1 dzień
Wprowadzenie do środowiska Windchill
Wprowadzenie do Zarządzania Projektem
Znajdowanie i przeglądanie informacji
Tworzenie dokumentów i linków
Implementacja projektu
Wprowadzenie do wizualizacji
Modyfikacja i zarządzanie dokumentami
Zarządzanie projektami
Zarządzanie swoją pracą
Zarządzanie danymi Creo Parametric w systemie Windchill PDMLink 10.2- 1 dzień
Wprowadzenie do zarządzania danymi Creo Parametric
Wprowadzanie nowych projektów i współdzielenie danych projektowych
Modyfikacja i zarządzanie danymi projektowymi
Zrozumienie relacji i zależności pomiędzy plikami
Zarządzanie tabelami rodzin
Zarządzanie danymi CAD
Administracja biznesowa systemem Windchill PDMLink 10.2- 3 dni
Wprowadzenie do administracji biznesowej systemem Windchill
Zarządzanie uczestnikami
Zarządzanie kontekstami
Zarządzanie obiektami, typami obiektów oraz atrybutami obiektów
Zarządzanie zachowaniem typów obiektów
Automatyzacja procesów przy użyciu Life Cycles i Workflows
Zarządzanie zespołami
Zarządzanie polityką domen i kontrolą dostępu
Zarządzanie szablonami organizacji
Implementacja procesów promocji i zmiany
Pomocne narzędzia administracyjne
Administracja biznesowa systemem Windchill ProjectLink 10.2- 3 dni
Wprowadzenie do administracji biznesowej systemem Windchill
Zarządzanie uczestnikami
Zarządzanie kontekstami
Zarządzanie obiektami, typami obiektów oraz atrybutami obiektów
Zarządzanie zachowaniem typów obiektów
Definiowanie podstawowych cykli życia
Zarządzanie zespołami
Zarządzanie polityką domen i kontrolą dostępu
Zarządzanie szablonami organizacji
Pomocne narzędzia administracyjne
Administracja systemem Windchill 10.2- 3 dni
Wprowadzenie do środowiska systemu Windchill
Instalacja komponentów systemu Windchill
Zarządzanie usługami systemu Windchill
Zarządzanie właściwościami systemu Windchill
Omówienie zarządzania plikami i replikacją
Implementacja File Vaults
Implementacja replikacji zawartości
Tuning systemu Windchill
Zarządzanie kolejkami
Tuning procesów
Zarządzanie bazą Oracle
Kopie zapasowe i ich odzyskiwanie w systemie Windchill
Zarządzanie logami i alertami
Monitoring systemu – zadania codzienne
Monitoring systemu – zadania cotygodniowe
Monitoring systemu – zadania comiesięczne
Ustawienia środowiska klienckiego
Administracja procesami w systemie Windchill 10.2- 2 dni
Używanie narzędzi Workflow
Definiowanie nieautomatycznych zadań
Kontrola przebiegu procesu
Upraszczanie skomplikowanych szablonów
Automatyzacja zadań
Użycie szablonów procesów
Szkolenia Moldex - Analiza wtrysku eDesign Basic - 1 dzień
Wprowadzenie do systemu Moldex3D eDesign Basic

Środowisko Moldex3D Designer

Konfiguracja, importowanie, sprawdzanie modeli

Tworzenie, importowanie kanałów wlewowych

Tworzenie, importowanie kanałów chłodzących

Tworzenie i konfiguracja siatki modelu

Definiowanie projektu analizy w środowisku Moldex3D Project

Symulacja płynięcia materiału (Flow)

Obliczenia równoległe

Prognozowanie wad w wypraskach

Analiza i podsumowanie wyników

Szkolenia Moldex - Zaawansowana analiza wtrysku eDesign - 2 dni
Wprowadzenie do systemu Moldex3D eDesign
Środowisko Moldex3D Designer
Środowisko Moldex3D Project
Symulacja płynięcia materiału (Flow)
Symulacja docisku (Pack)
Symulacja chłodzenia (Cool)

Symulacja deformacji (Warp)

Wtrysk wielokomponentowy (MC)

Obliczenia równoległe
Prognozowanie i minimalizacja wad w wypraskach
Analiza i podsumowanie wyników

Szkolenia Moldex - Analiza wtrysku w środowisku CAD (Creo/NX/Solidworks) - 1 dzień
Konfiguracja środowiska CAD

Symulacja płynięcia materiału (Flow)

Symulacja docisku (Pack)

Symulacja chłodzenia (Cool)

Symulacja deformacji (Warp)

Prognozowanie i minimalizacja wad w wypraskach

Obliczenia równoległe

Analiza i podsumowanie wyników