Project Description

Nieskończone możliwości
projektowania 3D

Video

Najbogatszy i najłatwiej skalowalny zestaw narzędzi CAD 3D na rynku!

W dzisiejszych czasach coraz większy nacisk kładzie się na efektywność oraz wydajność procesów projektowych i produkcyjnych, z jednoczesnym zachowaniem jakości i innowacyjności. CREO PARAMETRIC to różnorodność funkcji, możliwości i narzędzi umożliwiających inżynierom projektowanie i tworzenie coraz lepszych produktów.

Dzięki pełnej asocjatywności każda zmiana przeprowadzona na dowolnym etapie projektowania produktu automatycznie propaguje się na wszystkie inne fazy procesu.

Creo Parametric Datasheet

Creo Parametric oferuje inteligentny system modelowania oparty na intuicyjnych i parametrycznych atrybutach, które dopasowują się do intencji użytkownika oraz odpowiednio reagują na wprowadzane zmiany.

Zestaw narzędzi do tworzenia cech specyficznych dla konstrukcji blaszanych: ściany, gięcia, stemple, karby, formy i kształtowniki, podcięcia, oraz tablice gięcia, wzorce, wprowadzanie własnych, zakładowych reguł gięcia i cięcia, etc.

Dzięki zastosowaniu całej gamy ruchomych więzów w parach kinematycznych, istnieje możliwość przedstawienia każdego ruchu mechanizmu oraz przeanalizowania go pod względem kolizji.

Możliwość tworzenia inteligentnej, automatycznie generowanej dokumentacji technicznej: dopasowane do potrzeb zakładu tabelki, wszelkie rzuty, przekroje, kłady, wyrwania, automatyczne wymiarowanie, automatycznie generowane listy i raporty.

Tworzenie analiz i optymalizacji konstrukcji pod względem wytrzymałości mechanicznej oraz termicznej.

Możliwość przeprowadzania analizy ergonomii powstającego produktu dzięki zastosowaniu sylwetki człowieka i sprawdzeniu komfortu pracy poprzez analizę odpowiednich parametrów wydolności i sprawności człowieka.

Creo Parametric umożliwia wymianę informacji w niemal wszystkich dostępnych formatach CAD/CAM: IGES, STEP, VDA, NEUTRAL, DXF, DWG, SLA, VRML, etc.

Freestyle jest nowym narzędziem służącym do szybszego tworzenia nawet bardzo skomplikowanych kształtów. Dzięki zastosowaniu techniki swobodnego kształtowania geometrii poprzez przeciąganie jej wybranych sekcji, pozwala skupić się konstruktorowi raczej na formie niż na sposobie tworzenia. W efekcie działania tej cechy otrzymujemy w pełni funkcjonalną powierzchnię wysokiej jakości, którą możemy kształtować tak jak każdą inną powierzchnię w Creo. Powyższe cechy zadecydowały, że narzędzie to znalazło główne zastosowanie w projektowaniu koncepcyjnym, choć może być również z powodzeniem wykorzystywane w wielu innych zastosowaniach.

Creo Parametric daje nam do dyspozycji zestaw nowych funkcjonalności zgrupowanych w ramach pakietu Flexible modeling i realizujących koncepcję projektowania elastycznego. Zasadniczą cechą tych funkcjonalności jest to, że umożliwia dokonywanie zmiany w istniejącym modelu w oparciu o jego geometrię. To czyni je niezwykle przydatnymi zwłaszcza jeśli potrzebujemy zmodyfikować skomplikowany, parametryczny model, w którym referencje cech geometrycznych są trudne do zrozumienia.Flexible Modeling daje nam w takim przypadku swobodę modyfikowania kształtu modelu bez niedogodności związanych ze zrywaniem istniejących w nim relacji. Dodatkowym atutem jest unikalna w tym zakresie możliwość modyfikowania modeli zaimportowanych z innych CAD-ów. Flexible modeling pozwoli ci zaoszczędzić czas potrzebny na zmodyfikowanie modelu oraz wyeliminuje błędy, które często towarzyszą tym zmianom

Nieograniczona skalowalność Creo Parametric oznacza łatwość w dodawaniu nowych użytkowników, nowych modułów i możliwości, gdy przedsiębiorstwo rozrasta się, a twoje potrzeby stają się większe. Przy tym nigdy nie ma zagrożenia importem niekompatybilnych danych czy potrzeby nauki nowego interfejsu.

Rozszerzenia systemu Creo Parametric dostarczają jeszcze więcej nowych możliwości takich jak: 3D CAD – Narzędzie do zaawansowanego projektowania Creo dostarcza szereg zaawansowanych, wyspecjalizowanych funkcjonalności aby sprostać szerokim potrzebom projektantów. Począwszy od zarysu projektu do sprawdzenia go na cyfrowym modelu ludzkim. Rozszerzenia Creo pozwalają na stworzenie jak najdokładniejszego projektu w środowisku 3D.

 • Creo Flexible Modeling Extension
 • Creo Advanced Assembly Extension
 • Creo ECAD
 • MCAD Collaboration Extension
 • Creo Expert Framework Extension
 • Creo Manikin Extension
 • Creo Piping and Cabling Extension

Rozszerzenia 3D CAID Creo dostarcza funkcjonalności, potrzebnych do stworzenia niepowtarzalnych kształtów , powierzchni, do nadania estetyki twoim projektom. Wyzwól swoja kreatywność i pokaż swoje projekty „ w jak najlepszym świetle” z produktami Creo CAID.

 • Creo Interactive Surface Design Extension
 • Creo Advanced Rendering Extension
 • Creo Reverse Engineering Extension

Rozszerzenia 3D CAE
Weryfikacja wyników we wstępnej fazie tworzenia pozwala na uzyskanie końcowego rezultatu szybciej. Dlatego Creo dostarcza inżynierom szeroką gamę zintegrowanych możliwości do symulacji i analiz przez co można ufać zaprojektowanemu urządzeniu.

 • Creo Simulatio Extension
 • Creo Advanced Simulation Extension • Creo Behavioral modeling Extension • Creo Fatigue Advisor
 • Creo Mechanism Dynamics Extension
 • Creo Plastic Advisor
 • Creo Spark Analysis Extension
 • Creo Tolerance Analysis Extension

Rozszerzenia 3D CAM
Usprawnione projektowanie narzędzi i linii produkcyjnych powoduje szybsze pojawianie się produktu na rynku. Rozwiązania NC i Tooling w Creo dostarczają szeregu możliwości do projektowania form wtryskowych, oprzyrządowania, tłoczników, usprawniają procesy obróbcze. W ten sposób wykorzystując dane 3D można zaoszczędzić czas i zredukować błędy

 • Creo Progressive Die Extension
 • Creo Expert Moldbase Extension
 • Creo NC Sheetmetal Extension
 • Creo Prismatic and Multi-Surface Milling Extension
 • Creo Production Machining Extension
 • Creo Complete Machining Extension
 • Creo Complete Mold Design Extension
 • Creo Computer-Aided Verification Extension
 • Creo Tool Design Extension

Multi CAD wymiana danych i inne produkty Creo Parametric zapewnia wymianę rodzimych danych z innymi formatami 2D i 3D. Poniższe rozszerzenia zapewniają asocjatywną współpracę formatów, dają możliwości zarządzania cyfrowymi danymi dla ochrony własności intelektualnej, koordynację rozproszonych procesów, współpracę z innymi aplikacjami itp.

 • Creo Rights Management Extension
 • Creo Distributed Batch Extension
 • Creo Interface for CADD 5
 • Creo Interface for CATIA V4
 • Creo Interface for CATIA V5
 • Creo Interface for JT
 • Creo Interface for NX
 • Creo Legacy Data Migration Extension – Creo Toolkit
 • GRANITE Interoperability Kernel

Możliwości

modelowanie i projektowanie,

konstruowanie 3D,

parametryczne i swobodne powierzchnie,

projektowanie bezpośrednie,

wykonywanie dokumentacji 2D,

projektowanie oparte na modelu,

modelowanie koncepcyjne,

projektowanie blach i mechanizmów,

projektowanie części z tworzyw, konstrukcji profilowych, spoin i połączeń,

badanie ergonomii,

projektowanie instalacji,

projektowanie przemysłowe,

inżynieria odwrotna,

sporządzanie analiz wytrzymałościowych, termicznych, zmęczeniowych, dynamicznych, wtrysku i iskrzenia,

praca w oparciu o rozszerzoną rzeczywistość,

współpraca z innymi systemami CAD,

tworzenie renderów i animacji 3D,

projektowanie narzędzi i form,

CAM, druk 3D.

Kluczowe korzyści

Możliwość szybkiego stworzenia produktów najbardziej innowacyjnych i najlepszej jakości

Przyspieszenie projektowania koncepcyjnego za pomocą funkcji FreeStyle

Zwiększenie wydajności poprzez efektywniejsze i bardziej elastyczne możliwości projektowania 3D

Zwiększenie jakości modelów, powtórne wykorzystanie części rodzimych i wykorzystanie danych z innych programów CAD

Redukcja błędów w modelach

Łatwość projektowania powierzchniowego

Pliki do pobrania

Wersja testowa
Creo 8.0

Pobierz

Creo dla użytkowników
z usługą Maintenance

Pobierz

Specyfikacja
techniczna

Pobierz