Project Description

Flow 3D

Wysoka dokładność rozwiązywania zagadnień związanych z przepływem cieczy

Video

FLOW-3D – oprogramowanie CFD (computational fluid dynamics)

Jest ono dostępne na rynku światowym od 1985r. Charakteryzuje się wysoką dokładnością rozwiązywania zagadnień związanych z przepływem cieczy, a w tym m.in. stopów metali, wody. FLOW-3D dostarcza inżynierom możliwość wglądu w wiele zjawisk fizycznych łącznie z interakcją ciecz-ciało stałe jak również analizą naprężeń mechanicznych i cieplnych. Możliwości te w połączeniu z zaawansowanych algorytmem śledzenia powierzchni swobodnej TruVOF tworzą idealne oprogramowanie do przeprowadzania symulacji na etapie badań, w fazie projektowania i poprawy procesów produkcyjnych.

FLOW-3D to pakiet narzędzi umożliwiających przygotowanie analizy, uruchomienie obliczeń i odczyt wyników. Żadne dodatkowe moduły nie są konieczne. Tworzenie zaawansowanych siatek objętościowych jest proste, gdyż program automatycznie zagęszcza siatkę w miejscach wymagających dużej dokładności. Wizualizacje i zaawansowana analiza danych jest wspomagana przez światowej klasy postprocesor Ensight®.

FLOW-3D wykorzystuje specjalny algorytm znany jako FAVOR™ (Fractional Area Volume Obstacle Representation) który jest wykorzystywany do definiowania regionów geometrycznych w siatkach sześciennych. Filozofia FAVOR™ oparta jest na algorytmach numerycznych bazujących na informacji o ciśnieniu, prędkości, temperaturze itd. dla każdej objętości skończonej. W ten sposób technika FAVOR™ reprezentuje skomplikowaną geometrycznie geometrię na poziomie zgodnym z wykorzystaniem uśrednionych ilości przepływu w każdym elemencie objętościowym, wykorzystując elementy sześcienne. Dokładniejsze informacje o algorytmie dostępne są na stronie producenta pod adresem FAVOR™ technique in CFD-101.

FLOW-3D oferuje wiele możliwości tworzenia siatek, które zostały zaprojektowane tak, aby były proste w użyciu i dokładne w modelowaniu złożonych przepływów. Możliwość zastosowania wielu bloków tworzących jedną siatkę pozwala na zagęszczanie obszarów zainteresowania i zmniejsza zasoby obliczeniowe wymagane dla danej symulacji. Małe przeszkody, złożone geometrie i cienkie kanały którą są znacząco mniejsze od domeny obliczeniowej można analizować za pomocą siatek wieloblokowych takich jak: powiązane, zagnieżdżone, częściowo pokrywające się, przypisane. Wszystkie te techniki dają użytkownikowi elastyczność w tworzeniu siatki, które są proste i jednocześnie dokładne tym samym zwiększając wydajność  i skracając czas obliczeń. FLOW-3D pozwala również tworzyć siatki elementów skończonych umożliwiających modelowanie interakcji ciecz – ciało stałe, jak również analiz wzrostu naprężeń i odkształceń cieplnych.

Model ten został napisany całkowicie od nowa umożliwiając wykorzystanie techniki FAVOR™ do reprezentacji osadów, poprawę dokładności obliczeń naprężeń ścinających na powierzchni osadów jak również w celu lepszej wizualizacji wyników. Dokładność przybliżania zjawiska erozji i transportu osadów została wzbogacona o uwzględnienie chropowatości powierzchni. Model transportu osadów został rozszerzony i aktualnie może być wykorzystywany również w równaniach płytkowodnych, dając możliwość analizy dużych zagadnień osadowych.

Możliwości

Możliwość wglądu w wiele zjawisk fizycznych łącznie z interakcją ciecz-ciało stałe jak również analizą naprężeń mechanicznych i cieplnych

Oprogramowanie umożliwia przeprowadzanie symulacji na etapie badań, w fazie projektowania i poprawy procesów produkcyjnych.

Umożliwia przygotowanie analizy, uruchomienie obliczeń i odczyt wyników.

Możliwość tworzenia siatek, które zostały zaprojektowane tak aby były proste w użyciu i dokładne w modelowaniu złożonych przepływów

Kluczowe korzyści

Wysoka dokładność rozwiązywania zagadnień związanych z przepływem cieczy

Proste tworzenie zaawansowanych siatek objętościowych dzięki automatycznemu zagęszczeniu siatki w miejscach wymagających dużej dokładności

Wizualizacje i zaawansowana analiza danych jest wspomagana przez światowej klasy postprocesor Ensight®