Project Description

Mniej błędów w projektowaniu
dzięki nowoczesnym algorytmom

Video

MOLDEX3D to oprogramowanie służące do przeprowadzania analizy procesu wtrysku tworzyw sztucznych

Program wykorzystuje nowoczesne algorytmy umożliwiające znaczną redukcję błędów w fazie projektowania. System pozwala optymalizować technologiczność wypraski przez określenie prawidłowego procesu wypełniania gniazda formy, kontrolę rozmieszczenia elementów formy i zmianę geometrii gniazda formy.

W celu przeprowadzenia symulacji system umożliwia import geometrii z większości systemów CAD, posiada też narzędzia umożliwiające definiowanie zagadnienia bezpośrednio w interfejsie programu. Atutem programu jest imponująca biblioteka ponad 5500 tworzyw wytwarzanych przez 30 największych dostawców, z możliwością definiowania własnych własności materiałowych. Program zawiera również bazę maszyn – wtryskarek kilkunastu producentów – umożliwiającą łatwiejsze dopasowanie procesu wtrysku do warunków rzeczywistych. Dokładną analizę wtrysku i precyzyjne położenie defektów uzyskuje się przez przejrzystą i szczegółową ocenę wyników 3D, przekrojów, animacji lub wykresów.

W zależności od typu analizy program Moldex3D oferowany jest w trzech pakietach: Solid/Shell, eDesign, eXplorer.

Pakiet eXplorer stanowi doskonałe narzędzie dla konstruktorów tworzyw sztucznych. Informacje na temat procesów wtryskiwania bezpośrednio wpływają na technologiczność wypraski. Optymalizacja punktów wtrysku materiału oraz warunków przebiegu procesu tworzona jest bezpośrednio w interfejsie programów CAD (PTC Creo (Pro/ENGINEER), NX, SolidWorks). Automatyczna generacja siatki w połączeniu z obliczeniami równoległymi umożliwia szybką weryfikację poprawności konstrukcji detalu. W fazie projektowania i weryfikacji konstrukcji program dostarcza nam informacji np. o sposobie rozprzestrzeniania się materiału w formie, jakości powierzchni, linii łączenia strug.

Pakiet eDesign charakteryzuje się małym nakładem pracy koniecznej do stworzenia siatki wykorzystywanej podczas wykonywania obliczeń. Symulacje Moldex3D – eDesign wykorzystują w większości funkcjonalność konfiguracji Moldex3D – Solid. Wykorzystanie trójwymiarowej, przestrzennej siatki tworzonej niemal automatycznie na podstawie zaimportowanej geometrii wypraski oraz Metody Objętości Skończonej (Finite Volume Method – FVM), umożliwia szybką i dokładną weryfikację poprawności wykonania projektu. Dyskretyzację czyli nałożenie siatki wykonuje się w module Moldex3D – Designer, w którym geometria 3D wypraski pobrana z dowolnego systemu CAD (poprzez neutralne formaty plików: *.stl, *.igs) jest zamieniana na przestrzenną siatkę. Proces ten może przebiegać całkowicie automatycznie, bez ingerencji użytkownika. Moldex3D – Designer pozwala również na zaprojektowanie przestrzennego modelu formy z układem regulacji temperatury, układem wlewowym oraz stworzenie na jego podstawie siatki do analiz.

Pakiet Shell pozwala analizować geometrię charakteryzująca się elementami cienkościennymi o nieznacznych zmianach grubości. W trakcie obliczeń program wykorzystuje technologię midsurface – powierzchnie środkową geometrii i Metodę Elementów Skończonych (Finite Element Method). Rozwiązanie to znacząco przyśpiesza dyskretyzację modelu jak również skraca czas przeprowadzenia obliczeń. Konfiguracja Moldex3D Shell pozwala również na przeprowadzenie dokładnych analiz procesów wtrysku tworzywa włącznie z wykorzystaniem gazu, wtryskiwaniem reakcyjnym oraz wtryskiwaniem wieloskładnikowym.

Pakiet Solid służy do obliczeń geometrii bryłowej, gdzie występują problemy z określeniem powierzchni środkowej lub w miejscu występowania skomplikowanej geometrii. Moduł ten umożliwia precyzyjną dyskretyzację modelu 3D przez dokładne odzwierciedlenie rzeczywistej geometrii modelu 3D. Sposób ten pozwala na redukcję lub całkowita eliminację uproszczeń wpływających na dokładność wyników. Program podczas obliczeń wykorzystuje Metodę Objętości Skończonej (Finite Volume Method), umożliwiając dokładną weryfikację poprawności projektu w odniesieniu do warunków ściśle odpowiadających rzeczywistości.

Możliwości

Przeprowadzanie analizy procesu wtrysku tworzyw sztucznych.

Umożliwia redukowanie ilości błędów w fazie projektowania.

Optymalizuje technologiczność wypraski przez określenie prawidłowego procesu wypełniania gniazda formy, kontroluje rozmieszczenia elementów formy i zmianę geometrii gniazda formy.

Kluczowe korzyści

Biblioteka ponad 5500 tworzyw produkowanych przez 30 największych dostawców

Możliwość definiowania własnych właściwości materiałowych.

Baza maszyn – wtryskarek kilkunastu producentów w celu łatwiejszego dopasowania procesu wtrysku do warunków rzeczywistych.

Dokładna analiza wtrysku i precyzyjne położenie defektów uzyskuje się przez przejrzysta i szczegółową ocenę wyników 3D, przekrojów, animacji lub wykresów.

Pliki do pobrania

przeglądarka

Pobierz

Specyfikacja techniczna

Pobierz