Project Description

Nowe pakiety

pakiet windchill

Video

System WINDCHILL to rozbudowane, w pełni skalowalne rozwiązanie umożliwiające całkowitą kontrolę nad cyklem życia produktu

Zastosowanie technologii web gwarantuje łatwy i przyjazny dla użytkownika interfejs, dostępny z poziomu zwykłej przeglądarki.
Gdy rośnie stopień złożoności produktu, zwiększa się też ilość istotnych informacji projektowych. Współczesne zespoły projektowe to często pojedyncze osoby rozproszone po całym świecie. W tych warunkach proces dystrybucji informacji może być prawdziwym wyzwaniem! Jak znaleźć sposób na efektywne zarządzanie przepływem danych i zapewnić do nich ciągły dostęp w obrębie przedsiębiorstwa? Odpowiedzią jest Windchill, który pozwala na zarządzanie zasobami ludzkimi, organizowanie ich w zależne od siebie grupy i nadawanie im odpowiednich uprawnień w różnych stadiach rozwoju produktu. Umożliwia również organizowanie i przechowywanie wszelkich potrzebnych informacji o produkcie, jego wersjach i konfiguracjach.

Zbiera i administruje wszystkie dane produktu w trakcie jego całego cyklu życia w jednej, centralnej bazie danych. Pozwala tworzyć i zarządzać potrzebnymi informacjami na temat produktu włącznie z konkretnymi dla danej firmy zestawieniami.

Zastosowana technologia www posiada łatwy, przyjazny i konfigurowalny przez użytkownika interfejs, dzięki czemu dostarcza w przejrzysty sposób bogate możliwości wizualizacji złożonych informacji projektowych bez potrzeby stosowania zewnętrznych aplikacji. Informacje uporządkowane w logiczny sposób dostosowane są do odpowiednich ról, zakresu odpowiedzialności i zadań. Wydajna wizualizacja pozwala członkom różnych zespołów dokładnie zrozumieć i właściwie interpretować dane o konkretnym produkcie.

Użytkownicy mają możliwość stosowania szablonów produktów co znacznie przyspiesza i zwiększa efektywność ich pracy, jednocześnie automatyzacja pozwala skutecznie monitorować procesy i zarządzać aktywnościami personelu.

Windchill PDMLink jako część zintegrowanego Systemu Rozwoju Produktu (PDS) jest w pełni zintegrowany z Creo (Pro/E Wildfire) i doskonale współpracuje z innymi aplikacjami CAD a także systemami zarządzania przedsiębiorstwem (ERP, CRM itp.).

Możliwości

W pełni skalowane rozwiązanie umożliwiające na całkowitą kontrolę nad cyklem życia produktu

Zarządzanie danymi CAD i dokumentami powiązanymi,

Zarządzanie zmianą,

Zarządzanie konfiguracją produktu

Konfigurowanie zestawień BOM,

Zarządzanie jakością i wymaganiami.

Aplikacja Windchill PDM link odpowiedzialna na zarządzanie rozwojem produktu

Windchill PDMLink umożliwia organizowanie i przechowywanie wszelkich potrzebnych informacji o produkcie, jego wersjach, konfiguracjach oraz pozwala zarządzać całym procesem produkcji

Kluczowe korzyści

Łatwy i przyjazny interfejs

Usprawnienie procesu rozwoju produktu

Efektywne zarządzanie przepływem informacji

Skuteczne zarządzanie konfiguracją produktu oraz procesem produkcji

Pliki do pobrania

Specyfikacja techniczna

Pobierz