Szkolenia Creo Zaawansowane

Dostępne szkolenia:

 • Wprowadzenie do procesu symulowania mechanizmów
 • Dodawania więzów kinematycznych i elementów dynamicznych do mechanizmu
 • Tworzenie analiz dynamicznych
 • Ocena rezultatów analizy
 • Projekt praktyczny
 • Wstęp do Creo Simulate
 • Podstawy teoretyczne
 • Przygotowanie modelu do symulacji
 • Analiza podstawowych definicji
 • Wstęp do oceny wyników
 • Materiały i cechy geometryczne modułu FEM
 • Obciążenia i utwierdzenia
 • Relacje między częściami, złożenia i pomiary
 • Siatka
 • Typy analizy FEM
 • Spiętrzenia naprężenia (niedokładność wyników)
 • Metody radzenia sobie z błędami
 • Projekt
 • Typy modeli do symulacji
 • Idealizacja modeli
 • Zaawansowane analizy
 • Analiza wpływu parametrów i optymalizacja
 • Wstęp do Creo Simulation Live
 • Podstawy teoretyczne
 • Przygotowanie modelu do symulacji
 • Idealizacja modeli
 • Obciążenia i utwierdzenia
 • Analizy strukturalne
 • Analizy termiczne
 • Analizy modalne
 • Analizy przepływu
 • Metody radzenia sobie z błędami
 • Prezentacja wyników
 • Optymalizacje i import
 • Wstęp do Creo Ansys Simulation
 • Podstawy teoretyczne
 • Przygotowanie modelu do symulacji
 • Idealizacja modeli
 • Tworzenie modyfikacja siatki
 • Obciążenia i utwierdzenia
 • Ustawienia analiz
 • Analizy strukturalne
 • Analizy termiczne
 • Analizy modalne
 • Metody radzenia sobie z błędami
 • Prezentacja wyników
 • Optymalizacje i import
 • Wprowadzenie do środowiska rurociągu
 • Tworzenie struktury zespołu rurociągu
 • Tworzenie i konfiguracja podstawowych dróg rurociągu
 • Konfigurowanie i wstawiania złączek
 • Tworzenie modeli bryłowych rur
 • Zbieranie informacji o rurkach
 • Dokumentacja rysunkowa rurociągów
 • Przegląd baz danych
 • Konfiguracja baz rurociągów
 • Konfiguracja baz złączek
 • Katalog plików
 • Konfiguracja specyfikacji projektowej
 • Tworzenie rurociągów z importowanych schematów blokowych
 • Używanie w procesie projektowania Creo Schematics
 • Modelowanie rurociągów sterowanych schematem
 • Użycie danych ISOGEN PCF
 • Interfejs programu
 • Szkicowanie cech podstawowej geometrii i narzędzia szicownika
 • Edycja geometrii, cech, modeli
 • Tworzenie podstawowych cech: Extrude, Revolve, Sweep, Blend
 • Tworzenie dodatkowych cech: Hole, Shell, Draft, Round, Chamfer
 • Analiza modeli
 • Tworzenie zespołów
 • Eliminowanie błędów regeneracji i narzędzia do rozwiązywania problemów
 • Podstawy druku 3D
 • Przygotowanie modelu do druku
 • Orientacja modelu, unikanie podpór, poprawne ściany
 • Elementy ruchome, graficzne
 • Eksport do drukarki 3D
 • Ustawienia slicera, dobór parametrów, wybór materiału,
 • Kalibracja, uruchomienie, monitorowanie
 • Usunięcie wydruku z platformy, czyszczenie, usuwanie podpór
 • Wprowadzenie do procesu definiowania wypraski
 • Przygotowanie modelu do procesu
 • Analiza geometrii modelu
 • Modele wypraski
 • Definiowanie skurczu
 • Opcje półproduktu
 • Tworzenie objętości dla wypraski
 • Tworzenie linii podziałowych
 • Automatyczne tworzenie powierzchni podziałowych
 • Manualne tworzenie powierzchni podziałowych
 • Podział objętości przez powierzchnie podziałowe
 • Wydzielenie komponentów z gniazda formy
 • Cechy wykorzystywane do tworzenia formy
 • Wypełnienie i otwieranie formy
 • Wprowadzenie do frezowanie
 • Tworzenie modelu na potrzeby frezowania
 • Konfiguracja operacji
 • Użycie modelu referencyjnego
 • Tworzenie półproduktu
 • Tworzenie modeli technologicznych
 • Tworzenie i konfiguracja maszyny obróbczej
 • Tworzenie i konfiguracja narzędzi technologicznych
 • Używania szablonów modelów technologicznych
 • Stosowanie parametrów obróbki
 • Tworzenie zabiegów frezowania czołowego
 • Tworzenie zabiegów frezowanie dużych objętości
 • Tworzenie zabiegów frezowania profilu
 • Tworzenie zabiegów frezowanie powierzchniowego
 • Zaawansowane opcje frezowania powierzchniowego
 • Tworzenie zabiegów frezowania zgrubnego i kształtującego
 • Tworzenie zabiegów frezowania wykańczającego
 • Tworzenie zabiegów frezowania po trajektorii
 • Tworzenie zabiegów wiercenia
 • Tworzenie zabiegów grawerowania
 • Stosowanie menedżera procesu
 • Tworzenie plików maszynowych
 • Wprowadzenie do obróbki toczeniem
 • Tworzenie modelu obróbki toczeniem
 • Tworzenie i konfiguracja operacji toczenia
 • Użycie modelu referencyjnego
 • Tworzenie półproduktu
 • Tworzenie modeli technologicznych
 • Tworzenie i konfiguracja maszyny obróbczej
 • Tworzenie i konfiguracja narzędzi technologicznych
 • Używania szablonów modelów technologicznych
 • Stosowanie parametrów obróbki
 • Tworzenie zabiegu toczenia typu Area
 • Tworzenie zabiegu toczenia typu Profile
 • Tworzenie zabiegu toczenia rowków
 • Tworzenie zabiegu toczenia gwintów
 • Tworzenie zabiegu toczenia otworów
 • Stosowanie menedżera procesu
 • Tworzenie plików maszynowych
 • Wprowadzenie do procesu projektowanie instalacji
 • Tworzenie struktury zespołu instalacji elektrycznej
 • Konfiguracja środowiska w module Cabling
 • Tworzenie przewodów i kabli
 • Modyfikacja ścieżek przewodów
 • Tworzenie ścieżek i wykorzystanie instalacji
 • Tworzenie logicznych referencji
 • Tworzenie ścieżek przy użyciu schematów
 • Tworzenie komponentu wiązek i komponentów kosmetycznych
 • Tworzenie „płaskiego” stanu wiązek
 • Dokumentacja rysunkowa instalacji elektrycznych
 • Projekt (w oparciu o Creo Schematics)
 • Projekt (manualne tworzenie ścieżki)

Kalendarz szkoleń

Nie odnaleziono wydarzeń!