Szkolenia Moldex

Dostępne szkolenia:

 • Wprowadzenie do systemu Moldex3D eDesign Basic
 • Środowisko Moldex3D Designer
 • Konfiguracja, importowanie, sprawdzanie modeli
 • Tworzenie, importowanie kanałów wlewowych
 • Tworzenie, importowanie kanałów chłodzących
 • Tworzenie i konfiguracja siatki modelu
 • Definiowanie projektu analizy w środowisku Moldex3D Project
 • Symulacja płynięcia materiału (Flow)
 • Obliczenia równoległe
 • Prognozowanie wad w wypraskach
 • Analiza i podsumowanie wyników
 • Wprowadzenie do systemu Moldex3D eDesign
 • Środowisko Moldex3D Designer
 • Środowisko Moldex3D Project
 • Symulacja płynięcia materiału (Flow)
 • Symulacja docisku (Pack)
 • Symulacja chłodzenia (Cool)
 • Symulacja deformacji (Warp)
 • Wtrysk wielokomponentowy (MC)
 • Obliczenia równoległe
 • Prognozowanie i minimalizacja wad w wypraskach
 • Analiza i podsumowanie wyników
 • Konfiguracja środowiska CAD
 • Symulacja płynięcia materiału (Flow)
 • Symulacja docisku (Pack)
 • Symulacja chłodzenia (Cool)
 • Symulacja deformacji (Warp)
 • Prognozowanie i minimalizacja wad w wypraskach
 • Obliczenia równoległe
 • Analiza i podsumowanie wyników

Kalendarz szkoleń

Nie odnaleziono wydarzeń!