Windchill

widnchill wiecej bieli produktt

SYSTEM WINDCHILL TO ROZBUDOWANE, W PEŁNI SKALOWALNE ROZWIĄZANIE POZWALAJĄCE NA CAŁKOWITĄ KONTROLĘ NAD CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU. DZIĘKI UŻYCIU TECHNOLOGII WEB, SYSTEM TEN POSIADA ŁATWY I PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA INTERFEJS, DO KTÓREGO DOSTĘP MOŻNA UZYSKAĆ UŻYWAJĄC ZWYKŁEJ PRZEGLĄDARKI WWW.

W przypadku, gdy rośnie stopień złożoności produktów, zwiększa się ilość informacji projektowych, a zespoły projektowe składają się często z ludzi rozproszonych po całym świecie, wytwórcy muszą usprawniać nie tylko proces rozwoju produktu, lecz także sposób dystrybucji informacji w przedsiębiorstwie. Wyzwanie polega na znalezieniu sposobu na efektywne zarządzanie tą informacją wraz z zapewnieniem ciągłego dostępu do niej w obrębie przedsiębiorstwa.Windchill PDMLink jest częścią systemu Windchill odpowiedzialną za zarządzanie rozwojem produktu. Pozwala na zarządzanie zasobami ludzkimi, organizowanie ich w zależne od siebie grupy i nadawanie odpowiednich uprawnień w różnych stadiach rozwoju produktu. Windchill PDMLink umożliwia również organizowanie i przechowywanie wszelkich potrzebnych informacji o produkcie, jego wersjach, konfiguracjach itp.

Windchill PDM – wprowadzenie

Windchill – aplikacja mobilna.

Product Data Management – korzyści

Windchill PDM Link

Windchill PDMLink to aplikacja usprawniająca proces cyklu życia produktu.

Zbiera i administruje wszystkie dane produktu w trakcie jego całego cyklu życia w jednej, centralnej bazie danych. Pozwala tworzyć i zarządzać potrzebnymi informacjami na temat produktu włącznie z konkretnymi dla danej firmy zestawieniami.

Zastosowana technologia WWW posiada łatwy, przyjazny i konfigurowalny przez użytkownika interfejs, dzięki czemu dostarcza w przejrzysty sposób bogate możliwości wizualizacji złożonych informacji projektowych bez potrzeby stosowania zewnętrznych aplikacji. Informacje  uporządkowane w logiczny sposób dostosowane są do odpowiednich ról, zakresu odpowiedzialności i zadań. Wydajna wizualizacja pozwala członkom różnych zespołów dokładnie zrozumieć i właściwie interpretować dane o konkretnym produkcie.
Użytkownicy mają możliwość stosowania szablonów produktów co znacznie przyspiesza i zwiększa efektywność ich pracy, jednocześnie automatyzacja pozwala skutecznie monitorować procesy i zarządzać aktywnościami personelu.

Windchill PDMLink jako część zintegrowanego Systemu Rozwoju Produktu (PDS) jest w pełni zintegrowany z Creo (Pro/E Wildfire) i doskonale współpracuje z innymi aplikacjami CAD a także systemami zarządzania przedsiębiorstwem (ERP, CRM itp.).

Podstawowe możliwości aplikacji to:

Zarządzanie informacjami o produkcie

 • Magazynowanie w postaci jednego źródła wszystkich danych o produkcie
 • Wyszukiwanie i wykorzystanie istniejących danych
 • Pobieranie i wymiana danych między różnymi systemami
 • Przeglądanie projektów
 • Porządkowanie dokumentacji i zarządzanie ich cyklem życia

Zarządzanie zmianami

 • Automatyzacja wprowadzania zmian
 • Kontrolowanie, analiza i ocena wprowadzania zmian
 • Powiadamianie odpowiednich osób o wprowadzanej zmianie
 • Dokumentowanie rewizji i historii zmian

Zarządzanie konfiguracją produktu

 • Planowanie i sterowanie wersjami produktu
 • Zarządzanie konfiguracją i dokumentacją produktu
 • Tworzenie i zarządzanie seriami części
 • Zarządzanie efektywnością zmian
 • Planowanie produkcji w wielu lokalizacjach

Zarządzanie produkcją

 • Automatyzacja transferu danych do odpowiednich procesów
 • Zarządzanie produkcją przy podejmowaniu decyzji konstrukcyjnych
 • Planowanie przy prototypowaniu, tworzeniu serii próbnych i produkcji
 • Planowanie produkcji w wielu lokalizacjach