Szkolenia Creo Podstawy

Dostępne szkolenia:

 • Wprowadzenie do systemu CREO
 • Zrozumienie pojęć w CREO
 • Interfejs programu
 • Metody wyboru geometrii, cech, modeli
 • Edycja geometrii, cech, modeli
 • Narzędzia szkicownika
 • Szkicowanie cech podstawowej geometrii
 • Tworzenie cech bazowych: płaszczyzny, osie itp.
 • Tworzenie cech: Extrude, Revolve, Ribs
 • Tworzenie cech: Sweep, Blend
 • Tworzenie cech: Hole, Shell, Draft
 • Tworzenie cech: Round, Chamfer
 • Narzędzia kopiowania i powielania
 • Analiza modeli
 • Tworzenie zespołów przy użyciu więzów statycznych i kinematycznych
 • Zarządzanie zespołami za pomocą stylów i stanów reprezentacji
 • Podstawy dokumentacji rysunkowej
 • Zależności typu rodzic – dziecko
 • Udoskonalanie modeli przy użyciu relacji, parametrów itp.
 • Eliminowanie błędów regeneracji i narzędzia do rozwiązywania problemów
 • Wprowadzenie do rysunków
 • Tworzenie nowych rysunków
 • Tworzenie widoków rysunkowych
 • Dodawanie wymiarów
 • Dodawanie notatek
 • Tolerancje wymiarowe i geometryczne
 • Symbole graficzne i inne znaki
 • Użycie warstw w rysunkach
 • Tworzenie tabel
 • Tworzenie tabel raportujących
 • Tworzenie formatów rysunkowych
 • Tworzenie szablonów rysunkowych
 • Konfiguracja środowiska rysunku
 • Zarządzanie dużymi rysunkami
 • Wprowadzenie do projektowania części z blach
 • Budowanie geometrii z blachy
 • Tworzenie ścian podstawowych
 • Tworzenie ścian drugorzędnych
 • Zaginanie i rozwijanie części blaszanych
 • Cechy umożliwiające formowanie materiału
 • Modyfikowanie modelu blaszanego
 • Środowisko i opcje w module Sheetmetal
 • Dokumentacja rysunkowa w module Sheetmetal
 • Uzupełnienie w interfejsie programu
 • Uzupełnienie szkicownika
 • Udoskonalenia w modelowaniu części
 • Udoskonalenia w zespołach
 • Udoskonalenia w dokumentacji rysunkowej
 • Uzupełnienie w środowisku projektowania elementów blaszanych
 • Zaawansowane metody wyboru geometrii
 • Zaawansowane cechy bazowe
 • Zaawansowane narzędzia szkicownika
 • Zaawansowane tworzenie cechy Hole
 • Zaawansowane tworzenie cech: Draft, Rib
 • Zaawansowane tworzenie cechy Shell
 • Zaawansowane tworzenie cech: Round, Chamfer
 • Relacje i parametry
 • Zaawansowane tworzenie cechy Blend
 • Tworzenie cechy Variable Section Sweep
 • Tworzenie cechy Helical Sweep
 • Tworzenie cechy Swept Blend
 • Zaawansowane warstwy
 • Zaawansowane zarządzanie referencjami na modelach
 • Tworzenie typoszeregów – Family Table
 • Narzędzia do wznawianie i ponownego wykorzystanie cech
 • Zaawansowane narzędzia do kopiowania cech
 • Zaawansowane narzędzia do powielania cech
 • Zaawansowane metody wyboru komponentów
 • Zaawansowane więzy do tworzenia zespołów
 • Tworzenie i użycie interfejsów dla komponentów
 • Wykorzystanie biblioteki elementów złącznych
 • Tworzenie i użycie elastycznych komponentów
 • Operacje na strukturach zespołów i podzespołów
 • Zaawansowane cechy zespołów
 • Tworzenie modeli typu Shrinkwrap
 • Wymiana i zastępowanie komponentów w zespołach
 • Tworzenie uproszczonych reprezentacji
 • Modyfikacja uproszczonych reprezentacji
 • Tworzenie przekrojów, stylów wyświetlania, stanów warstw
 • Zaawansowane funkcje uproszczonych reprezentacji
 • Wykorzystanie funkcjonalności wariantów modelu
 • Tworzenie struktur zespołu z wykorzystaniem szkieletów
 • Wprowadzenie do procesu definiowania mechanizmów
 • Tworzenie mechanizmów przy użyciu par kinematycznych
 • Konfiguracja ruchu i jego analiza
 • Definiowanie analiz kinematycznych
 • Ocena rezultatów analizy
 • Wprowadzenie do modelowania powierzchni
 • Zaawansowane metody wyboru geometrii powierzchniowej
 • Zaawansowane cechy bazowe
 • Zaawansowane narzędzia szkicownika
 • Podstawowe narzędzia do tworzenia cech powierzchniowych
 • Tworzenie powierzchni z użyciem cechy Boundary Blend
 • Narzędzia specjalne do tworzenia cech powierzchniowych
 • Tworzenie powierzchni z użyciem cechy Variable Section Sweep
 • Tworzenie powierzchni z użyciem cechy Helical Sweep
 • Tworzenie powierzchni z użyciem cechy Swept Blend
 • Narzędzia do analizy modeli powierzchniowych – I
 • Narzędzia do analizy modeli powierzchniowych – II
 • Narzędzia typu Extend i Trim w modelach powierzchniowych
 • Manipulowanie powierzchniami
 • Tworzenie i edycja brył przy użyciu płatów powierzchni
 • Proces projektowy Master- Model
 • Wprowadzenie do projektowania powierzchni swobodnych
 • Zrozumienie modelowania powierzchni swobodnych
 • Tworzenie geometrii początkowej
 • Udoskonalanie powierzchni modelu
 • Zaawansowane narzędzia i techniki do tworzenia swobodnych kształtów
 • Tworzenie gładkich powierzchni z użyciem swobodnych technik
 • Integracja cech swobodnych do geometrii bryłowej
 • Specjalne techniki do tworzenia szczegółowych kształtów
 • Tworzenie zaawansowanych, wysokiej jakości modeli powierzchniowych
 • Wprowadzenie do modelowania bezpośredniego
 • Wybór powierzchni i kształtów
 • Przesunięcia geometrii
 • Transformacja geometrii modelu
 • Opcje transformacji modelu
 • Dołączanie i usuwanie geometrii modelu
 • Zaokrąglenia i fazki
 • Powielenie i definiowanie symetryczności
 • Wprowadzenie do procesu modelowania w oparciu o relacje
 • Tworzenie cech pomiarowych
 • Tworzenie cech właściwości modelu
 • Tworzenie cech analizujących model
 • Tworzenie własnych analiz modelu
 • Studium optymalizacji i wykonalności modelu
 • Wprowadzenie do projektowanie skoncentrowanego na modelu
 • Przygotowanie modelu do wstawienie cech adnotacji
 • Tworzenie cech adnotacji na modelu 3d
 • Modyfikowanie adnotacji modelu 3d
 • Tworzenie i edytowanie stanów modelu

Kalendarz szkoleń

maj 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!